Echamos l’amianto!

Valorem positivament l’acord parlamentari sobre el fons de l’amiant, però creiem que cal avançar encara per erradicar definitivament aquest material

Des de CCOO Catalunya valorem positivament que la llei de creació del fons de compensació de les víctimes de l’amiant avanci en el Congrés, però recordem que queda encara molt camí per recórrer en l’erradicació definitiva d’amiant, i que al nostre territori hi ha encara milers de tones de fibrociment

El fibrociment segueix ampliant la llista de víctimes, tot i la seva prohibició definitiva el 2005, continua molt present en edificis públics i privats, centres i equips de treball, i posa en perill la salut de les persones treballadores i de la ciutadania en general.

CCOO ha estat des dels anys setanta plenament actiu combatent aquest perillós material per a la salut pública, mediambiental i laboral, tant a escala institucional com als centres de treball.

En aquest sentit CCOO va aportar el novembre de 2021 un document amb 41 propostes a incloure en la futura llei per l’erradicació de l’amiant a Catalunya.

Entre aquestes propostes cal destacar les següents:

  • Crear un cens de persones treballadores exposades a amiant en els últims trenta anys.
  • Promoure el certificat d’edifici, instal·lació o equip de treball lliure d’amiant, com a requisit previ a la venta o el lloguer.
  • La Generalitat ha de comprometre’s a proposar al Govern de l’Estat espanyol l’ampliació de la llista de patologies cancerígenes per exposició a l’amiant.
  • Generar el fons de compensació econòmica per a les víctimes de l’amiant, aplicable a persones que hagin tingut exposició laboral, ambiental o de qualsevol altre tipus.

Per això celebrem l’acord per unanimitat dels grups parlamentaris respecte de la instauració d’aquest fons de compensació per a les víctimes, en el qual recullen bona part de les nostres aportacions. El tràmit, que continua avui en la reunió de la Comissió Parlamentària de Treball, Inclusió, Seguretat Social i Migracions, després de la qual passarà al Senat per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació en el BOE.

Infografia Fem Fora Amiant

Els principals elements de l’actual configuració de la futura llei són:

  • El fons dependrà orgànicament de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • La Comissió de Seguiment del Fons estarà adscrita a l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, amb participació d’agents socials, experts i associacions de víctimes.
  • Donarà cobertura a exposicions laborals, ambientals i domèstiques.
  • El finançament és a compte dels pressupostos generals de l’Estat.
  • Desenvolupament reglamentari en tres mesos a partir de la publicació de la llei.

No obstant això, CCOO advertim que queden per desenvolupar dos elements de vital importància per completar un instrument realment útil per a les persones afectades: l’exempció tributària de les indemnitzacions previstes en el fons, perquè no es vegin substancialment reduïdes en el càlcul per a l’IRPF, i la determinació de les quanties de les indemnitzacions, qüestió que queda pendent del desenvolupament reglamentari.

Des de CCOO, juntament amb UGT i la Federació Estatal d’Associacions de Víctimes de l’Amiant (FEDAVICA), iniciarem gestions en breu amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per intentar garantir unes quanties dignes per a les persones afectades.

Per últim, cal tenir molt present que queda encara molt camí per recórrer en l’erradicació  definitiva d’amiant i que al nostre territori hi ha encara milers de tones de fibrociment. No volem més víctimes. Per aquest motiu, reclamem al Govern de la Generalitat que doni l’impuls definitiu al projecte de llei per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, amb la participació dels agents socials i dotant-lo de finançament i inversió pública completada a través dels Fons Estructurals Europeus existents dins de l’àmbit de la Directiva d’Eficiència Energètica, així com del Fons de Recuperació Next Generation EU.

Feu clic pre veure la infografia “Fem for l’amiant” en format PDF