L’Ajuntament de Manresa dona suport durant el 2021 al manteniment de l’oficina del Centre d’Informació per a Treballadors estrangers  de  Manresa

L’oficina del CITE a Manresa: assessorament gratuït en temes d’estrangeria

Un any més, l’oficina del CITE de CCOO de Catalunya a Manresa ha rebut el suport de l’Ajuntament de Manresa. Aquest suport garanteix la continuïtat de l’oficina del CITE a Manresa, que també compta amb el suport de la Diputació de Barcelona,  des d’on es dona assessorament gratuït en matèria d’estrangeria. A més, des l’oficina del CITE  també es fan assemblees informatives sobre drets i deures laborals i sobre el marc jurídic d’estrangeria adreçades a treballadors i treballadores estrangers i actuacions de sensibilització de la ciutadania sobre la realitat del fet migratori a Catalunya.

El suport a la tramitació de la documentació de persones en situació irregular representa un clar benefici tant per a les persones afectades com per al conjunt del territori. Disposar d’una situació administrativa regular permet una millor integració social i laboral de les persones estrangeres. El mateix es pot dir de la resta de tràmits i informacions realitzades sobre la llei d’estrangeria, que garanteixen que la persona en situació regular pugui mantenir-la sense dificultats.

Finalment, també s’informa sobre mobilitat internacional de treballadors per a totes aquelles persones que estan interessades en cercar una oportunitat laboral a l’estranger.