Per finalitzar un escrit o un discurs podem fer servir l’expressió ‘per últim’?

Per finalitzar un escrit o un discurs podem fer servir l’expressió per últim? No

Per expressar la idea de finalització o de conclusió es poden usar diverses expressions, com ara finalmentper acabara l’últimper fi o al capdavall. En canvi, l’expressió per últim, malgrat que té un cert ús, no està recollida per la normativa.

I finalment volem agrair a tots els delegats i delegades la seva assistència a la reunió.